Dürbinar M Yunus Emre S No:5 61300 Akçaabat / Trabzon

Anne ve Kadın Sağlığı Hizmetleri

15- 49 yaş Kadın izlemleri

15-49 yaş arasındaki tüm kadınların; sağlık açısından değerlendirilmesinin sağlanması, üreme dönemi kadın sağlığı göstergelerinin iyileştirilmesi, doğurganlık çağındaki kadında riskli durumların tespit edilmesi,  gebelik öncesi danışmanlık verilmesi, erken dönemde gebelik tespiti yapılabilmesi için yılda en az iki kez birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimleri tarafından izlenmektedir.

Evlilik ve Gebelik Öncesi Danışmanlık

Evlilik öncesi sağlık raporu almak için başvuran kişilere; sağlıklı aile yapısı, üreme sağlığı, üreme sağlığı yöntemleri, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar,  akraba evliliği ve genetik geçişli hastalıklarla (SMA gibi kalıtsal kan hastalıkları hemoglobinopati) ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi, evlenecek çiftlerin olası riskler, sonuçları ve korunma yolları konularında bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri (Gebelik izlemleri)

Gebelerin; doğum öncesi, doğum, doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamaktadır.Gebelere doğum öncesi bakım yönetim rehberi doğrultusunda hizmet sunulması, sağlıklı gebelik geçirerek sağlıklı bebek doğurması ve sağlığının korunması, gebelikten önce var olan hastalıkların saptanması, gebelikteki riskli durumların erken tanı ve tedavisi ile gerekirse sevkini içerir. Tüm gebelerin en az 4 kez doğum öncesi bakım hizmeti almaları sağlanmaktadır.

Gebelere Demir ve D vitamini Destek Programı

Gebelikte artan demir ihtiyacının karşılanması için her gebeye gebeliğinin 16. haftasından itibaren doğumdan sonra 3 ay 40-60 mg/gün ücretsiz olarak demir desteği sağlanmaktadır. Yine Gebe D Vitamini Destek Programı ile gebelik ve lohusalık döneminde görülen D vitamini eksikliğini önlemek amacıyla her gebeye gebeliğinin 12. haftasından doğumdan sonra 6. ay sonuna kadar günde 1200 Ü D vitamini önerilmekte ve ücretsiz dağıtılmaktadır.

Gebelikte bağışıklama hizmetleri

Tetanos aşısı, Grip aşısı ve Covid aşıları uygulanmaktadır.

Doğum Sonu Bakım Programı (Lohusalık izlemleri)

Lohusalık döneminde anneye  “Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi”ne uygun olarak izlem yapılmaktadır. Doğum sonrası bakım ile; riskli durumları erken dönemde tespit ederek anne ölümlerini önlemek, anneye ve yakınlarına lohusalık dönemi, gebeliği önleyici yöntemler konusunda danışmanlık vermek, nutrisyonel desteğe devam etmek amaçlanmaktadır.

Üreme sağlığı programı

Antenatal bakım, doğum ve doğuma hazırlık, doğum sonrası bakım, yenidoğan bakımı, ergenlik dönemi, sağlam kadına yaklaşım, aile planlaması, menopoz, infertilite, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, beslenme hizmetlerini içerir. Aile planlaması danışmanlık, eğitim ve yöntem uygulama hizmetleri rutin olarak verilmektedir.