Dürbinar M Yunus Emre S No:5 61300 Akçaabat / Trabzon

Bebek ve Çocuk Sağlığı Koruyucu Hizmetleri

Neonatal tarama programları

Doğan her bebekten alınan topuk kanı ile zeka geriliğine ve ağır sekellere neden olabilecek fenilketonüri, konjenital hipotiroidi, biyotinidaz eksikliği, kistik fibrozis hastalıkları taranmaktadır.

İşitme taraması

İşitme kaybıyla doğan ya da doğum sonrası dönemde işitme kaybı ortaya çıkan çocuklarda, işitme kaybının çocuğun konuşma gelişimini etkilemeden, psikolojik ve sosyal açıdan sağlıklı bir birey olarak toplumdaki yerini almasını sağlayacak şekilde erkenden saptanması amaçlanmaktadır.

Gelişimsel Kalça Displazisi Erken Tanı ve Tedavi Programı

Yeni doğan döneminde tüm bebeklerin kalça çıkığı açısından muayenelerinin yapılması, riskli ve klinik muayenede şüpheli grubun ileri tetkik için yönlendirilmesi, tedavi gerektiren olgularda erken ve uygun tedavinin başlatılması, kalça çıkığı için yapılacak cerrahi tedavi sayısı ve muhtemel komplikasyonların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

Yenidoğan Görme Taraması

Kırmızı refle testi ve göz muayenesi, Bebek çocuk ergen izlem protokolleri kapsamında yapılmaktadır.

Emzirmenin Korunması, Özendirilmesi, Desteklenmesi ile Demir Yetersizliği Anemisinin Önlenmesi ve Kontrolü

Tüm yeni doğan bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirilmeye başlanması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi, daha sonra da uygun ve yeterli miktardaki ek besinlerle beraber emzirmeni sürdürülmesi ve 4-12 ay arası her bebeğe profilaktik amaçlı ücretsiz demir desteği sağlanmasını içerir.

Bebeklerde D Vitamini Yetersizliğinin Önlenmesi ve Kemik Sağlığının Geliştirilmesi

Ücretsiz olarak D vitamini desteği sağlanmaktadır.

Bebek izlemleri

Büyüme ve gelişmelerinin izlendiği, sağlıklı olup olmadığının değerlendirildiği, aşı ve sağlık eğitimi gibi koruyucu hekimlik uygulamalarının sunulduğu hizmetlerdir.

Çocuk izlemleri

Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı

Aile Hekimliği Birimleri tarafından öğrencilerin yıllık periyodik izlem ve muayeneleri yapılmaktadır.

Çocuk Güvenliğinin Sağlanması Programı

Hastalıkların önlenmesi,erken tanı konması,hastalıkların erken dönemde tedavi edilmesi,çocuğun her açıdan sağlıklı büyümesinin sağlanması için yapılan  hizmetlerdir.Ailelere çocukları ile ilgili kaza ve yaralanma riskleri konusunda danışmanlık verilmektedir.